Home  
Pondělí
19.2.2018
 
Ve 12:30 byla teplota 0 °C žádná oblačnost.
 
Nejbližší vlak z Brna(hl.n.) 13:01
 
Další dnešní odjezdy
 
 
Facebook 
Google+
 

Penzion a Chata Pod Ronovem
664 01 Babice n. Svitavou 210
Tel.: +420 603 453 791
E-mail: info@podronovem.cz   

(c) Kontura Design

Ubytovací řád Penzionu Pod Ronovem

 1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti.
 2. Užívání zařízení penzionu je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 3. Požádá-li ubyt. host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je hotel oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 6. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat nejdříve ve 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 7. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.
 8. Donášení a konzumace vlastního alkoholu a potravin do veřejných prostorů penzionu není dovoleno, pokud není s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem domluveno jinak.
 9. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách hotelu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  • psům a jiným zvířatům je zakázán vstup a pobyt v těch prostorách penzionu, kde jsou skladovány potraviny, připravována nebo podávána jídla a nápoje
  • ve všech veřejných prostorách penzionu musí psi nosit náhubek a být na vodítku
  • není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách penzionu, a to včetně hotelového pokoje ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta
  • zvířata nesmí odpočívat – ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta
  • nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat
  • ke krmení nesmí být používán inventářů, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
  • osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hod
  • odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku penzionu má osoba, která zvíře doprovází
 10. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 11. Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků a vysoušečů vlasů. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna. Po 20 hodině je host povinen za sebou zamykat hlavní vchod penzionu.
 12. Kouření je zakázáno ve všech prostorách penzionu.
 13. Případnou ztrátu klíčů, případně dekodéru na odblokování zabezpečovacího je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách penzionu.
 15. Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů.
 16. Penzion odpovídá za věci vnesené hostem do penzionu, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazené. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti potvrzení.
 17. Sportovní hry je možno provozovat pouze na hřišti nebo ve vyhrazených prostorách, aby nebyl rušen klid, odpočinek a bezpečnost ostatních hostů.
 18. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech. Není dovoleno ponechání motoru v chodu.
 19. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení hotelových služeb přijímá provozovatel penzionu nebo jeho zástupce.
 20. Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve vstupním vestibulu penzionu.
 21. Host ubytovaný v tomto hotelu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
V Babicích nad Svitavou dne 1.1. 2007

Ing. Oldřich Kukrecht - provozovatel